Trang chủ Truyền thông

Truyền thông

TẬP ĐOÀN TH GIẢM SỐ LƯỢNG THÌA SỮA CHUA DÙNG MỘT LẦN ĐI KÈM SẢN PHẨM TH true YOGURT, CHUNG TAY GIẢM RÁC THẢI NHỰA

TẬP ĐOÀN TH GIẢM SỐ LƯỢNG THÌA SỮA CHUA DÙNG MỘT LẦN ĐI KÈM SẢN PHẨM TH true YOGURT, CHUNG TAY GIẢM RÁC THẢI NHỰA

Từ 01/06/2022, Tập đoàn TH tiến hành hạn chế khoảng 50% thìa sữa chua dùng một lần cung ứng ra thị trường (thìa được cung cấp miễn phí trong thùng sản phẩm sữa chua ăn TH true YOGURT). Với hành động điều chỉnh này, Tập đoàn TH mong muốn góp phần tăng cường nhận thức về rác thải nhựa, cân chỉnh hành vi tiêu dùng, tạo thói quen mới cho người tiêu dùng theo hướng bền vững và thân hiện[…]

Xem thêm

Thông tin về sản phẩm dịch vụ

Xem tất cả

Thông tin về hoạt động của TH Group

Xem tất cả

Bài viết TH từ báo chí

Xem tất cả