Trang chủ Truyền thông

Truyền thông

TH được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Chất lượng quốc tế

TH được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Chất lượng quốc tế

Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK vừa được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2021 ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn. TH đạt hạng mục cao nhất mang tên World Class của Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á –Thái Bình Dương 2021. Do dịch bệnh COVID-19, lễ trao giải được tổ chức trực tuyến. Giành giải thưởng bằng chất[…]

Xem thêm

Thông tin về sản phẩm dịch vụ

Xem tất cả

Thông tin về hoạt động của TH Group

Xem tất cả

Bài viết TH từ báo chí

Xem tất cả