Thông tin tuyển dụng
Điều phối bán hàng khu vực/ Area Sales Coordinator
Hết hạn: 
15/08/13

 

Mô tả công việc/ Job description :
- Phát triển cơ hội kinh doanh cho toàn khu vực/ Expand the sales plan for the area
- Phát triển đội ngũ/ Develop the team
- Hoàn thành các chỉ tiêu được Công ty giao hàng tháng/ quý/ năm./ Complete the sales vollumn target cascaded by the Company by month/ quaterly/ year.
- Phối hợp với Giám đốc bán hàng khu vực và Quản lý bán hàng khu vực để thực hiện các công viên liên quan đến bán hàng/ Coordinate between ASM and RSM to lead the operations of Sales team.
- Là đại diện của Công ty làm việc với các NPP/ To be the Company's representative to work with the Distributors.
 
Yêu cầu công việc/Job requirement :
 -Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/ College and up
- Ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế /Prefer majors of Business Administration, Economics
- Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm làm Giám Sát Bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh/ Preferred have 2 years experience as Service Business Supervisor in the FMCG sector.
- Có kiến thức Quản lý, điều hàng và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên./To manage and monitor activities of staffs
- Có kiến thức về kênh phân phối/ ngành hàng ( thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai )/ Knowledge of distribution channels / sector (planning, monitoring implementation)