Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng Cơ cấu tổ chức

Ngày hết hạn Vị trí tuyển dụng Khu vực
2017-07-31 Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit Hà Nội
2017-07-31 Quản lý Chuỗi cửa hàng khu vực HCM; Miền Tây
2017-07-31 Giám sát Hành chính HCM
2017-07-31 Kế toán tổng hợp/ Senior Genaral Accountant Hà Nội
2017-07-31 Chuyên viên Lập trình web/ Web Programmer Hà Nội
2017-05-31 Chuyên viên Dự án và Thi công Hà Nội
2017-05-31 Chuyên viên đào tạo Hà Nội
2017-05-31 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng HCM
2017-05-31 Quản lý Hỗ trợ thương mại Hà Nội
2017-05-31 Cửa hàng trưởng HCM
2017-05-31 Nhân viên Hỗ trợ Thương mại Hà Nội
2017-05-31 Nhân Viên Giao Hàng (xe máy) Hà Nội
2017-05-31 Nhân Viên Bán hàng - Kênh GT HCM
2017-05-31 Giám sát bán hàng - GT HCM; Tiền Giang (Gò Công); Đồng Tháp (Sa Đéc)
2017-05-31 Nhân viên Cửa hàng HN; HCM; Biên Hòa