Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng Cơ cấu tổ chức

Ngày hết hạn Vị trí tuyển dụng Khu vực
2017-03-30 Nhân viên cửa hàng Truemart – Khu vực Hà Nội Hà Nội
2017-03-30 Quản lý bán hàng khu vực (ASM) – Hải Phòng Hải Phòng
2017-03-30 Chuyên viên Lập trình Hà Nội
2017-03-30 Giám sát bán hàng Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình
2017-02-28 Giám sát kho Hà Nội
2017-02-28 Thủ kho DSD HCM
2017-02-28 Nhân viên Cửa hàng HN; HCM;
2017-02-28 Chuyên viên đối ngoại Hà Nội
2017-02-28 Giám sát bán hàng - GT Vũng Tàu; Lâm Đồng; Bình Thuận
2017-02-28 Cửa hàng trưởng HCM
2017-02-28 Nhân Viên Bán hàng - Kênh GT Hà Nội
2017-02-28 Chuyên viên khách hàng trọng điểm (HORECA, CQ-XN, Khu giải trí) HCM
2017-02-28 Nhân viên Giao nhận Hà Nội
2017-02-28 Nhân viên hỗ trợ kho/ (kho DSD) HCM
2017-02-28 Giám sát kho (kho DSD) HCM