Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng Cơ cấu tổ chức

Ngày hết hạn Vị trí tuyển dụng Khu vực
2017-03-31 Nhân viên Tác nghiệp kinh doanh Vinh
2017-03-31 Chuyên viên Lập trình Hà Nội
2017-03-31 Cửa hàng trưởng HCM; Long An; An Giang
2017-03-31 Quản lý bán hàng khu vực - kênh GT Hải Phòng
2017-03-31 Chuyên viên đào tạo Hà Nội
2017-03-31 Nhân viên điều phối vận tải HCM
2017-03-31 Chuyên viên khách hàng trọng điểm HCM
2017-03-31 Chuyên viên đối ngoại Hà Nội
2017-03-31 Giám sát kho HCM
2017-03-31 Giám sát bán hàng - GT Vũng Tàu; Bến Tre; Long An; Bình Dương
2017-03-31 Nhân viên Cửa hàng HN; HCM; Lâm Đồng (Đà Lạt)
2017-03-31 Nhân Viên Bán hàng - Kênh GT HCM
2017-03-30 Quản lý bán hàng khu vực (ASM) – Hải Phòng Hải Phòng
2017-03-30 Nhân viên cửa hàng Truemart – Khu vực Hà Nội Hà Nội
2017-03-30 Giám sát bán hàng Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình