Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng Cơ cấu tổ chức

Ngày hết hạn Vị trí tuyển dụng Khu vực
2017-04-30 Chuyên viên đối ngoại Hà Nội
2017-04-30 Giám đốc Đào tạo & Phát triển Hà Nội
2017-04-30 Quản lý Hỗ trợ thương mại Hà Nội
2017-04-30 Cửa hàng trưởng HCM;
2017-04-30 Chuyên viên Dự án và Thi công HCM
2017-04-30 Chuyên viên đào tạo Hà Nội
2017-04-30 Giám sát bán hàng - GT Bình Dương; Long An; Tiền Giang; An Giang; Bạc Liêu
2017-04-30 Giám sát bán hàng - Kênh hiện đại HCM
2017-04-30 Nhân viên hỗ trợ kho/ (kho DSD) HCM
2017-04-30 Nhân viên Cửa hàng HN; HCM; Nha Trang; Biên Hòa; Sóc Trăng; Gia Lai
2017-04-30 Nhân Viên Bán hàng - Kênh GT HCM
2017-04-30 Giám sát Hành chính HCM
2017-03-31 Quản lý bán hàng khu vực - kênh GT Hải Phòng
2017-03-31 Chuyên viên khách hàng trọng điểm HCM
2017-03-31 Nhân viên Tác nghiệp kinh doanh Vinh