Quảng cáo truyền hình
 • Phim quảng cáo sản phẩm sữa chua ăn TH true YOGURT công thức TOPKID (khuyến mại 8+1)
 • Phim quảng cáo sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT công thức TOPKID
 • Phim quảng cáo sữa tươi sạch TH true MILK
 • Phim quảng cáo sữa tươi tiệt trùng bổ sung Canxi
 • Phim quảng cáo sữa tươi tiệt trùng bổ sung Collagen
 • Phim quảng cáo sữa tươi tiệt trùng bổ sung Phytosterol
 • Phim quảng cáo sữa chua TH true YOGURT
 • Phim quảng cáo sữa tươi sạch TH true MILK công thức TOP KID
 • Phim quảng cáo truyện tranh Chinh Phục Vũ Trụ - tập 1
 • Phim quảng cáo truyện tranh Chinh Phục Vũ Trụ - tập 2
 • Phim quảng cáo Chuỗi sản phẩm TH
 • Phim quảng cáo sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT công thức TOP teen