Tuyển Dụng

Giám đốc Bán hàng miền Nam/ Sales Manager for South

Mô tả công việc/ Job description:

- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Kinh Doanh & Ban TGĐ về hoạt động kinh doanh của chi nhánh theo đúng quy định, định hướng phát triển và ngân sách hoạt động hàng năm / Responsible of the business activities of the branch in accordance with the development orientation and annual operating budget before the Sales Director & General Management Board
- Dự báo và phân tích môi trường kinh doanh. Đưa ra các sáng kiến, chiến lược phát triển, cơ hội kinh doanh & giải quyết các hoạt động của đối thủ cạnh tranh tại các vùng miền trên toàn quốc./ Forecasting and analyzing business environmen; Proposing initiatives, business opportunities development strategies and dealing with the activities of competitors in specific regions.
- Xác định/ thiết lập các chiến lược kinh doanh và chiến lược kênh phân phối / Identifying / establishing business strategy and distribution channel strategy
- Thiết lập kế hoạch triển khai hàng năm (AOP) để đạt mục tiêu được giao/ Establishing an annual implementation plan (AOP) to achieve the assigned target
- Thiết lập mục tiêu kinh doanh của Chi Nhánh: Lập kế hoạch số lượng, phân bổ địa bàn Nhà Phân Phối/ số lượng Nhân Viên Bán Hàng; Quản Lý Bán hàng Khu Vực, Giám sát Kinh doanh, Tác nghiệp Kinh doanh; Doanh số bán hàng; Chỉ số KPIs đối với từng cấp bậc công việc/ Setting business goals of branch: Planning the quantity and Place Allocation for distributors / number of salesperson groups; Area Managers, Business Services Supervisors, Regional Sales Operations; Sales, Sales Outputs; KPIs for all levels
- Quản lý việc thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh, chiến lược kênh phân phối nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh/ Manage the effective implementation of business strategy, distribution channel strategies to achieve business objectives
- Thường xuyên đi khảo sát thị trường, thăm nhà phân phối và các khách hàng trọng tâm nhằm hiểu rõ và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng./ Regularly visit distributors / key customers to understand and resolve issues in order to satisfy customer needs
- Phát triển năng lực và chuyển giao kiến thức/ qui trình đến    nhân viên/ Capacity development and knowledge transfer / process to the staff
- Cung cấp và hướng dẫn rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và các tiêu chuẩn đánh giá đến từng vị trí trong Chi Nhánh/ Supply and clear guidelines on the roles, responsibilities and standards to evaluate each position in the Branch
- Phối hợp, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ & điều kho. / Coordinating, building production plan, warehouse storage.

 

Yêu cầu công việc/ Job requirement:

- Tốt nghiệp Đại Học, Ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Kinh Tế…/ BA, preferred BA in Business Administration, Foreign Trade, Economics….
- Ưu tiên có 10 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng trong ngành hàng tiêu  dùng nhanh/ Preferred have 10 year experience in sales management in the field of FMCG
- Ít nhất có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 3 year experience at the same position.
- Anh Văn giao tiếp./ Communication English
- Có kiến thức chuyên sâu trong lãnh vực kinh doanh, am hiểu thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh, am hiểu sâu về tổ chức kênh phân phối và các công cụ quản lý bán hàng/ Have deep knowledge in the field of business, FMCG market, distribution channel and sales management tools.
- Kỹ năng thuyết phục và đàm phán/ Ability to persuade and negotiate
- Kỹ năng phân tích và quyết định/ Analysis and Decision Making Skills
- Kỹ năng phát triển chiến lược và lập kế hoạch/ Strategy Development and Planning Skills
- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch/ Planning & organizing skills
- Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm/ Teamleader Skill

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ

  - Ứng viên quan tâm và đáp ứng các điều kiện trên vui lòng nộp hồ sơ qua e-mail tại địa chỉ: hr@thmilk.vn

  - Miền Bắc  - Email: Ms. Phượng (hmphuong@thmilk.vn), hoặc  Ms. Loan (dtloan@thmilk.vn), hoặc Ms. Hoa (lnqhoa@thmilk.vn)

  - Miền Nam - Email:  Ms. Linh (pltlinh@thmilk.vn), hoặc Mr. Bảo (vqbao@thmilk.vn)

  Hoặc gửi hồ sơ tới:

 • Tại Hà Nội:

  - Phòng Nhân sự - Công ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH (TH Food Chain)
  - Tầng 2, Dao Duy Anh Tower - Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

 • Tại TP. Hồ Chí Minh:

  - Phòng Nhân sự - Công ty CP Chuỗi Thực Phẩm TH (TH Food Chain)
  - Phòng 501, Tầng 5, Central Plaza - 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

 • Tại Nhà Máy Mega:

  Phòng Hành Chính Nhân Sự - Nhà Máy Sữa TH
  Xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

 • Hồ sơ bao gồm

  - Đơn xin việc bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt (ghi rõ vị trí dự tuyển và nơi làm việc).

  - Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng Tiếng Anh/Tiếng Việt có dán ảnh chụp gần nhất và số điện thoại liên lạc.

  - Bản sao bằng cấp và chứng chỉ