Chuỗi cửa hàng TH truemart

Sữa tươi Tiệt trùng

Sữa Nguyên Chất 1L
32.000 ₫ / hộp
Sữa Ít Đường 1L
32.000 ₫ / hộp
Sữa Có Đường 1L
32.000 ₫ / hộp
Sữa Nguyên Chất 180ml
31.000 ₫ / lốc
Sữa Ít Đường 180ml
31.000 ₫ / lốc
Sữa Có Đường 180ml
31.000 ₫ / lốc
Sữa Hương Dâu 180ml
31.000 ₫ / lốc
Sữa Ít Đường 110ml
20.000 ₫ / lốc
Sữa Có Đường 110ml
20.000 ₫ / lốc
Sữa Hương Dâu 110ml
20.000 ₫ / lốc
Sữa Sô Cô La 110ml
20.000 ₫ / lốc